ghb.institute

makes ideas visible

makes ideas visible

 <<

TITLE  Dithyramb to intuïtive use

CREATIVE DIRECTOR Gabriel Holysz

CATEGORY branding/ event architecture

PROJECT MANAGEMENT KABK/ Royal Conservatoire

COMMISSIONED BY The Hague Business Agency/ ICP

IN COLLABORATION WITH Oscar de Bakker

LOCATION WTC The Hague (NL)

Dithyramb to intuïtive use

Voor het decorontwerp was vastgesteld dat het podium voor de kunstenaars en sprekers zich tussen de publiek moest bevinden. De uitdaging bestond daarin om door materialisatie, ruimtelijke transformatie van geometrische vormen, decor elementen een fragiele grens van het podium op ooghoogte van het
publiek te creëren.

‘Dithyrambe towards intuitive’ use is een speciaal ontworpen decor voor het 15de jubileum van
‘The Hague Business Agency’. Het uitgangspunt voor het ontwerp was het boek van Wassily Kandinskys: ‘Punkt und Linie zu Fläche’ en het feit dat
de hoofdzaal van het WTC in Den Haag op het punt stond om verbouwd te worden. Het gevolg van deze mogelijke verbouwing was dat de ruimtelijke logica gedeconstrueerd was. Enerzijds door verstoring van routing en architectonische functie, anderzijds door verstoring in zichtlijnen en constructieonderdelen van het gebouw. Voor de gebruiker had dit tot gevolg dat hij zich meer dan gewoonlijk in de ruimte intuïtief moest oriënteren.

De plattegrond van Kandinsky

Het bovengenoemde voorbeeld laat zien dat architectuur behalve een structurele, ook een zintuiglijke, emotionele, cognitieve en gedragsmatige ervaring kan bieden. Het zien van een ruimte als abstract gegeven prikkelt de verbeelding.

De plattegrond van Kandinsky was tevens de inspiratie van Kandinsky’s boek was om emoties en beweging een nieuwe orde en structuur te geven en speelt in op dezelfde verbeelding. Een plattegrond die op een abstract schilderij lijkt is in principe de nabootsing van de orde in de realiteit. Of architectuur ook een emotionele functie heeft is alleen door de gebruiker te bewijzen.

 

CLIENTS & PARTNERS

Opening hours ghb.institute: Monday 9-19  Tuesday 18-21   Wensday 18-21   Thursday18-21   Friday closed   Saturday 9-19   Sunday closed