ghb.institute

makes ideas visible

makes ideas visible

 <<

TITLE ghb.institute

CATEGORY graduation project

ARTIST Gabriel Holysz

LOCATION Royal Academy of Art, The Hague (NL)

ghb.institute- the emergence

Het idee voor het ‘Gabriel Holysz Body Institute’ ontstond tijdens het afstuderen aan de Koninklijke Academie van Beeldende Kunsten. De opgave die toen aan de studenten gesteld was ging over het bedenken van een herbestemmingsplan van een leegstaand gebouw.

 

Een voorbeeld van zo’n leegstaand pand was o.a. een kerk. Door hun symbolische waarde, vormen kerken een interessante subcategorie binnen de architectuur. Het uitgangspunt van het herbestemmingsplan -wat later het ghb.institute zou worden- was het vinden van een nieuwe universele waarde die mensen met elkaar konden delen.
Zo ontstond een soort laboratorium waar relaties tussen mens, emotie een lichamelijkheid werden onderzocht. Het onderzoek diende om op verschillende schaalniveaus een lichamelijke totaalervaring van kunst, design en architectuur te creëren.

 

Een aspect in het ontwerpproces nam de fysieke representatie van een ontwerp en zijn
gevoelswaarde in. In architectuur wordt de gevoelswaarde ondergeschikt gesteld aan functionaliteit. Of iets functioneel is of niet, wordt getest door het in gebruik te stellen waarbij de dimensies van het menselijke lichaam een sleutelrol spelen. Elke architectonische uitspraak zou een soort contramal van het bewegend menselijk lichaam moeten zijn.

 

Wat gebeurt er wanneer een functionele plek
(met zijn vastgezette condities) anders gebruikt
wordt dan de bedoeling was?

In de drie onderdelen van het afstuderen: het interieurontwerp, individueel studietraject en de scriptie, werd de contramal uitvoerig onderzocht.
De scriptie ‘Intertekstualiteit, reële en abstracte maatsystemen’, is een 1:1 uitwerking van fascinaties en ambitie, een manifest, dat tevens fungeert als theoretisch fundament. In de scriptie worden de mogelijkheden beschreven om tot een abstract maatsysteem te komen voor reële menselijke ervaringen en emoties (zoals eenzaamheid, angst, hysterie) die binnen functie-gedreven ontwerpen (meubels, architectuur) maar zelden tot
uitdrukking komen.

De conclusie is dat gebruikers hun eigen fantasie-ruimtes scheppen binnen de concrete maten van functie en beweging. Deze realisatie geeft ontwerpers het gereedschap om ruimtes en objecten te ontwerpen die de fantasie en emotie van gebruikers beïnvloeden. Terug naar de kerk: dit is een goed voorbeeld daarvan. In verhouding met het menselijke lichaam is een kerk buiten dimensionaal.  De functie van het gebouw is om de gevoelswaarde van geloof en gemeenschap uit te drukken. Door het altaar, het glas-in-lood en het orgel wordt de zintuiglijke waarneming op verschillende niveaus aangesproken en een totaalervaring gecreëerd.

Het creëren van een totaalervaring zal voor het ghb.institute kenmerkend blijven.

Aan het begin van het creëren van een totaalervaring staat altijd een concept. Het is een mengsel van een idee, gedachtes en emoties.

Het eindresultaat kan hierdoor verschillende uitingen krijgen zoals een logo, een website, een decor, een meubel of een interieur ontwerp. Het doel is altijd om de gebruiker complexe materie visueel laten ervaren.

CLIENTS & PARTNERS

Opening hours ghb.institute: Monday 9-19  Tuesday 18-21   Wensday 18-21   Thursday18-21   Friday closed   Saturday 9-19   Sunday closed