ghb.institute

makes ideas visible

makes ideas visible

 <<

TITLE peepspace (2016-present)

CATEGORY branding/ identity/ visual research

STATUS research project in development

ARTIST Gabbriel Holysz

IN COLLABORATION WITH Oscar de Bakker

PRODUCTION Gabriel Holysz & Oscar de Bakker

LOCATION Amsterdam

peepspace

Cassa Rosso - peepshow theater in Amsterdam – opende haar deuren aan het einde van de jaren ’60 als een direct reactie op de seksuele revolutie.
Weg met het taboe rondom seksualiteit.
Cassa Rosso, vertegenwoordigt tot op heden de progressieve mindset van de Nederlandse Maatschappij uit de jaren ’60 en is niet weg te denken als (toeristische) attractie op de Wallen.

Het ‘Peepspace project’ begon als een visuele documentatie van deze bijzondere plek die op het punt staat te verdwijnen. Tijdens het onderzoek naar het ontwerp van Cassa Rosso, viel het intuïtieve aspect van het interieur dusdanig op, dat de vraag
op kwam wie (of welk bureau) deze ruimtes vormgeeft. Wat is de relatie van de functionaliteit van de ruimte tot het ontwerp hiervan?

De functionaliteit van de peepshow bestaat in
zijn essentie uit het kaderen van visuele ervaring.
Voor het ghb.institute is de functie van een ontwerp de weerspiegeling van hoe een specifieke ruimte gebruikt wordt en van waaruit de verhoudingen voortvloeien die gebaseerd zijn op de menselijke maat. In het interieur van Cassa Rosso worden de proporties van het menselijk lichaam slechts secundair beantwoordt. Het interieur creëert een barrière tussen de performer en de toeschouwer waardoor de intensiteit van de seksuele ervaring gedoseert is.
Dit is mogelijk omdat de seksuele spanning puur gebaseerd is op visuele prikkels zonder lichamelijk contact.

Voyeurisme / exhibitionisme

Een ander uitgangspunt van het ‘Peepspace project’ is de verhouding tussen de voyeur en exhibitionist. Het middelpunt van het theater in Cassa Rosso bestaat uit een draaiend bed met daaromheen georganiseerde en afgesloten cabines met kleine vensters op ooghoogte. Daar waar de raamopening stopt en de zwarte muur begint, stopt de realiteit en begint de fantasie. Deze observatie heeft het ‘Peepspace project’ nog eens naar een hoger niveau getild. Het was een aanleiding om overeenkomsten en verschillen te benoemen tussen perceptie van seksualiteit toen en nu. Tegenwoordig neemt het publiek plaats voor een computer en bevinden de performers zich in de digitale wereld van het internet. Het laat nog eens zien hoe abstract afstanden in tussenmenselijke relaties zijn geworden.

De conclusie uit het visueel onderzoek is dat architectuur behalve een fysieke functie ook een cognitieve/emotionele functie vervult. Zoals eerder genoemd zit het interieur van het sextheater op
een bepaalde manier, onlogisch in elkaar.
De functionaliteit in architectuur wordt meetbaar aan de hand van de proporties van het menselijke lichaam. Een ‘architectenbijbel’ die deze afhankelijkheid omschrijft is “Architects’ Data” van Neufert. In het boek worden minimale dimensies van o.a. een ruimte, ruimtelijk meubelelement of meubelstuk aangegeven om iets ten opzichte het menselijk lichaam functioneel te krijgen. (Bijvoorbeeld, de minimale afmeting  van een bed voor een volwassene zo dat het zijn functie vervult is 80/200cm.)

Deze afhankelijkheid wordt niet consequent in het interieur van het sextheater gecontinueerd, waardoor bepaalde ontwerpbeslissingen intuïtief of zelfs overbodig lijken. Bij een tweede blik valt het op dat functionaliteit van het interieur primair in het kader van een visuele ervaring bestaat. Deze soort visuele functie wordt in het Casa Rosso sextheater meetbaar. Het meetbare is in dit geval geen getal of constante, maar wel uit te drukken in een verhouding tussen maten en afstanden. Concreet is de waarneming van de peepshow dus afhankelijk van de afstand tussen de performer, het interieur en de observator. De plaats van de observator in het interieur definieert ook een doelgroep op een mentaal level,
namelijk die van een voyeur.

 

ghb.exposed

Het peepspace project begon als een documentatie en eindigde als een vertaling van de fysieke ervaring bij het sextheater, naar een virtuele ervaring op internet. Op de ghb.exposed website bestaat de mogelijkheid om de Cassa Rosso ervaring digitaal te mee te maken. Door twee en driedimensionale beelden werd zowel de peepshow zelf als de context rondom gepresteerd. Elk bezoek van de website blijft uniek, de bezoeker ordent de context zelf tot er een lineair verhaal ontstaat door zijn onbewuste keuzes.

CLIENTS & PARTNERS

Opening hours ghb.institute: Monday 9-19  Tuesday 18-21   Wensday 18-21   Thursday18-21   Friday closed   Saturday 9-19   Sunday closed