ghb.institute

makes ideas visible

TITLE The creation and interpretation of

emotional measurement systems

ARTIST Gabriel Holysz

LOCATION STROOM, Den Haag (NL)

The creation and interpretation of emotional measurement systems

Een van de onderwerpen die ten grondslag ligt aan het ghb.institute is de perceptie van de realiteit. Het ghb.institute gaat er van uit dat mensen met elkaar één en dezelfde materiële wereld delen maar deze allemaal verschillend ervaren. Men kan bijvoorbeeld een poging doen om een kleur te omschrijven, maar degenen die hiernaar luisteren zullen zich allemaal iets anders onder voorstellen. De oorzaak hiervan is dat individuen verschillende ervaringen en associaties met een bepaalde kleur opgedaan hebben.

 De nuances in perceptie zijn afhankelijk van de emotionele connectie van de mens tegenover zijn omgeving. Tijdens de lezing ‘The creation and interpretation of emotional measurement systems’ bij Stroom, Den Haag werden de onderzoeksmogelijkheden besproken die tot een passend abstract maatsysteem kunnen leiden dat gebruikt kan worden voor reële menselijke ervaringen en emoties in functie gedreven ontwerpen.

 

CLIENTS & PARTNERS

Opening hours ghb.institute: Monday 9-19  Tuesday 18-21   Wensday 18-21   Thursday18-21   Friday closed   Saturday 9-19   Sunday closed